Young Art Weekend – Een ode aan de nieuwe kunstenaar

What’s new?

Elk jaar studeren er honderden nieuwe kunstenaars af aan de kunstacademies die Nederland rijk is. Elke academie heeft zijn eigen identiteit en zo zijn er elk jaar weer nieuwe tendensen te vinden. Zoals gebruikelijk bezoeken veel kunstprofessionals de afstudeertentoonstellingen om op zoek te gaan naar jong talent en onderscheidende nieuwe kunstwerken. In het verleden werd elk jaar bij Destilaat van Extrapool (Nijmegen) en Nieuwe Oogst van Galerie Bart (Nijmegen) al werk getoond van pas afgestudeerden. Vanaf dit jaar slaan echter zes kunstinstellingen uit Nijmegen de handen ineen om een collectief en onderscheidend festival neer te zetten voor de nieuwe kunstenaar; Young Art Weekend.

YAW – Young Art Weekend

In het weekend van 1 t/m 3 november vindt Young Art Weekend plaats in Nijmegen. Gedurende dit weekend tonen de beeldende kunstinstellingen Derde Wal, Expoplu, Extrapool, Galerie Bart, RUIS en Singular-Art allen vers afgestudeerde kunstenaars. Elke partij heeft een kunstenaar of een kunstwerk geselecteerd die aansluit bij het karakter, identiteit en/of programma van de instelling. Zo zullen er verschillende stemmen, visuele stijlen en media te zien zijn. Er worden afstudeerders getoond van alle kunstacademies in Nederland!

Young Art Weekend zal zich uitvouwen over de hele stad, waarbij er een route zal ontstaan om alle locaties per stuk te bezoeken. Nijmegen zal een héél weekend helemaal ondergedompeld worden in jong, nieuw, energiek, levendig en uitdagend talent. Hiermee willen alle deelnemende partijen graag onderstrepen dat Nijmegen een stad is die jong talent en experiment omarmt. Een stad is waar hedendaagse kunst bloeit en waar we collectief het belang van beeldende kunst uitdragen.

Young Art Weekend opent op vrijdag 1 november om 20:00 bij het oude belastingkantoor in Nijmegen. Van 20:30 tot 23:00 zijn alle locaties geopend. Op zaterdag en zondag kunt u Young Art Weekend bezoeken tussen van 12:00 tot 17:00. Ook worden er gedurende het weekend verschillende activiteiten georganiseerd. 

Young Art Weekend – An ode to the new artist

What’s new?

Every year, hundreds of new artists graduate from Dutch art academies. Every academy has its own characteristics and every year one can find new trends and currents of thought. Local art professionals visit these graduation shows to find new talent and remarkable works. In the past, both Extrapool and Galerie Bart had their own events for the presentation of young graduates in Nijmegen (Destillaat and Nieuwe Oogst respectively). This year, they have joined forces with four other spaces for contemporary art in the city to create a exciting new festival for young artists: the Young Art Weekend. 

YAW – Young Art Weekend

From November 1-3 the Young Art Weekend will take place in Nijmegen. During the weekend Derde Wal, Expoplu, Extrapool, Galerie Bart, RUIS and Singular-art will present work by recent graduates. Every venue has made a selection based on its own identity, taste and programming. This should guarantee a very diverse perspective on the talents of this year, expressed in varying media, styles and voices. Every academy in the country will be represented by at least one artist. 

Young Art Weekend will unfold itself over the entire city in a route along all six venues. For an entire weekend Nijmegen will be enveloped by young, energetic, lively and challenging talent. The six organizing parties want to celebrate Nijmegen as a warm and welcoming place for young talents and artistic experimentation. A city where contemporary art is alive and well and where we can act as a art-focussed collective.

Young Art Weekend will open on Friday the 1rst of November from 8pm at the old tax office in Nijmegen. All venues will be open for the public between 8.30 and 11pm. On Saturday and Sunday the locations can be visited between noon and 5pm. During the weekend various special events will be organized, so check out our event page to make sure you don't miss a thing.